Tekstgrootte:  A A A

Hulp bij misbruik en geweld

Voor hulpverlening is de huisarts de sleutelfiguur en het eerste aanspreekpunt. De huisarts kan verwijzen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of een vrijgevestigde psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Hierna treft u de gegevens van drie organisaties die zich specifiek richten op hulpverlening, begeleiding of ondersteuning van mensen die met seksueel misbruik te maken hebben of hebben gehad.

Hulplijn Seksueel Misbruik
De Hulplijn Seksueel Misbruik is een samenwerkingsverband tussen Slachtofferhulp Nederland, de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, de Steunpunten Huiselijk Geweld, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Stichting KLOKK, Meldpunt Misbruik RKK, Stichting SKIPP en Nederland Heelt.

Deze instanties werken intensief samen om u zo goed mogelijk te helpen. U krijgt een medewerker aan de lijn, die u helpt om duidelijk te krijgen welke hulp het beste bij u en uw situatie past. Op basis daarvan zorgt de medewerker ervoor dat u bij de juiste instantie terecht komt. U kunt ook anoniem bellen. Behalve via de Hulplijn blijven de meldpunten van Slachtofferhulp Nederland, de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld ook rechtstreeks bereikbaar voor hulp en advies.

telefoon: 0900-9999001
e-mailadres: contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl
website:www.hulplijnseksueelmisbruik.nl

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
De kerkelijke instelling Hulp & Recht is overgegaan in de onafhankelijke Stichting Bestuur & Toezicht inzake seksueel misbruik in de RK Kerk. Deze Stichting kent drie onderdelen.

1.     Meldpunt, waar seksueel misbruik gemeld kan worden alsmede steunbewijs kan worden geleverd ter ondersteuning van klachtenprocedures van (mede)slachtoffers;

2.     Platform hulpverlening, waar hulp wordt geboden aan slachtoffers vanseksueel misbruik in de RK Kerk;

3.     Klachtencommissie, waar officiële klachten van seksueel misbruik in de RK Kerk worden behandeld.

telefoon: 030-2306900
e-mailadres: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl
website: www.meldpuntmisbruikrkk.nl

KLOKK - Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik
KLOKK is een initiatief van verschillende lotgenoten-contactgroepen van en voor mannen en vrouwen om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik door medewerkers van de RK Kerk in Nederland.

website: www.klokk.nl

Algemeen contact

Voor persinformatie
Gert Jan Verhoog
T 06 – 52 53 98 97 
E g.j.verhoog@gmail.com