Tekstgrootte:  A A A

Onderzoekscommissie seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms Katholieke Kerk

De Onderzoekscommissie deed van medio 2010 tot december 2011 onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk van 1945 tot 2010.

Op deze website treft u onder Eindrapport de Nederlandstalige en Engelstalige versie van het eindrapport dat de Onderzoekscommissie op 16 december 2011 publiceerde en alle achterliggende documenten waarnaar in dit eindrapport wordt verwezen. Tevens treft u informatie over de verkrijgbaarheid van dit eindrapport.

Informatie over de uitvoering van de aanbevelingen in dit eindrapport treft u bij Monitoring.

Meer informatie over de samenstelling van de Onderzoekscommissie, de klankbordgroep en het onderzoekssecretariaat staat vermeld bij Samenstelling commissie.

Persinformatie en door de Onderzoekscommissie uitgebrachte nieuwsbrieven staan vermeld onder Pers- en nieuwsberichten.

Voor informatie, advies, begeleiding of hulpverlening inzake seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk functioneren het Meldpunt Misbruik RKK, Slachtofferhulp Nederland en de Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik. Contactgegevens treft u bij Hulp bij seksueel misbruik.

Algemeen contact

Voor persinformatie
Gert Jan Verhoog
T 06 – 52 53 98 97 
E g.j.verhoog@gmail.com

Overige informatie

Voor informatie, advies, begeleiding of hulpverlening inzake seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk  

Hulplijn Seksueel Misbruik
T 0900-9999001
E contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl
W www.hulplijnseksueelmisbruik.nl

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
T 030-2306900
E secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl
W www.meldpuntmisbruikrkk.nl

KLOKK - Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik
W www.klokk.nl